SAINS TAHUN 5 TOPIK JIRIM

 Assalammualaikum dan salam sejahtera

Topik : Jirim

8.1 Keadaan Jirim

8.1.1 Menyatakan jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas.
8.1.2 Mengelas bahan atau objek berdasarkan keadaan jirim.
8.1.4 Mengitlak bahawa air boleh wujud dalam tiga keadaan jirim dengan menjalankan aktiviti.


8.2 Perubahan Keadaan Jirim Bagi Air

8.2.1 Memerihalkan perubahan keadaan jirim bagi air dengan menjalankan aktiviti.
8.2.2 Menjelas dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima atau kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti.
8.2.3 Menghubung kait perubahan keadaan jirim  bagi air dengan pembentukan awan dan hujan.
8.2.4 Menjelaskan pemerhatian dengan perubahan keadaan jirim bagi air melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.Latihan ulangkaji

Terbaru Lebih lama