MENGENAI PENULIS

  BIBLIOGRAFI


Cikgu Hamidah merupakan seorang guru Sains sekolah rendah yang kini sedang mengajar di SK Senawang, Negeri Sembilan


Cikgu Hamidah memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sains (Genetik) dengan Kepujian pada tahun 2002 dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

Seterusnya, Cikgu Hamidah melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dan memperolehi Ijazah Sarjana Pendidikan pada tahun 2019 dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Kini, Cikgu Hamidah sedang melanjutkan pelajaran di peringkat Doktor Falsafah di Universiti Putra Malaysia. Blog pendidikan ini dihasilkan oleh Cikgu Hamidah bertujuan untuk memenuhi sebahagian daripada kajian PhD beliau.


KELAYAKAN AKADEMIK

MEd (Pendidikan Sekolah Rendah), Pendidikan, UPSI
BSc (Genetik), UKM
Diploma pendidikan (Sains Sekolah Rendah), MPRM

BIDANG KEPAKARAN

Pendidikan Sains Sekolah Rendah
Pendidikan STEM
Inovasi STEM
Penyelidikan Kuantitatif
Pembinaan modul
KBAT
KPS

PENERBITAN
2022
Mat, H., Mustakim, S. S., Arshad, M. M., & Razali, F. (2022). Exploring the Implementation of Teaching and Learning Using Virtual Learning Among Elementary School Science Teachers in Malaysia. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 11(1), 595–605.

2021
Mat, H., & Mustakim, S. S. (2021). The Effectiveness of Virtual Learning to Enhance Higher Order Thinking Skills in Year 5 Students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(6), 57–63 

 Mat, H. & Mustakim, S.S. (2021) Enhancing Student’s Learning Using Virtual Learning Module in Elementary Schools . Book of Abstracts of 7 th International Conference on Education (ICEDU 2021). ISBN 978-955-3605-86-3 

 Mat, H. & Mustakim, S.S. (2021). Keberkesanan Pembelajaran Maya Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pemudahcara (PdPc) Sains Di Sekolah Rendah. CABARAN SEMASA DAN INOVASI DALAM SISTEM PEMBELAJARAN DAN PENDIDIKAN. eISBN 978-967-18546-5-5.

2019
Mat, H.(2019). Kesan Modul Jom Bijak Sains Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dan Kemahiran Proses Sains Bersepadu Murid Tahun 5. (Unpublished Master Thesis). Sultan Idris Educational University Mat, H. binti. (2019). 

Development and Effect of Integrated Science Process Skills Module Towards Higher Order Thinking Skills Based on Edutainment. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(2), 919 –931. 

Mat, H., & Yusoff, N. A. N. (2019). The Effect of Edutainment on Higher Order Thinking Skills among Year Five Students. I nternational Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 8(4), 55–65. 

Mat, H. (2019). The Effect Of Jom Bijak Sains Module With Integrated Science Process Skills And HIigher Order Thinking Skills Based Of Edutainment Year 5 . BEST PRACTICES IN EDUCATION MANAGEMENT Teaching, Learning and Research.


PENGANUGERAHAN

1 Best of The Best award in Innovation & Design Expo 2021, Universiti Teknikal Malaysia Melaka
1 Gold award in Innovation & Design Expo 2021, Universiti Teknikal Malaysia Melaka
2 Gold award in International Virtual Expo of Innovation Product and System Design 2021 (In-ViDE 2021), Universiti Malaysia Perlis
1 Silver award in International Virtual Expo of Innovation Product and System Design 2021 (In-ViDE 2021), Universiti Malaysia Perlis

1 Gold award in Putra InnoCreative Carnival in Teaching and Learning (PicTL) 2021, UPM
4 Silver award in Putra InnoCreative Carnival in Teaching and Learning (PicTL) 2021, UPM
1 Bronze award in Putra InnoCreative Carnival in Teaching and Learning (PicTL) 2021, UPM

1 Best Video Presenter Award in International Conference On Islamic Research In Management, Education, Social Science And Technology, 2021 

Best Co Academic Teacher, Sekolah Kebangsaan Senawang, 2019 

Best Co Academic Teacher, Sekolah Kebangsaan Senawang, 2018 

Excellent Performance Awards, Ministry of Education, 2007


PEMBENTANGAN DAN SEMINAR

PEMBENTANG

The Implementation Of Virtual Learning To Enhance Science Education Achievement In Malaysia Elementary School, 10th International Conference on University Learning and Teaching, 1st-2nd December 2021, Universiti Teknologi Mara.

Kolokium Pasca Siswazah UPSI 2021, 3th-4th July2021, UPSI

Enhancing Student's Learning To Use Virtual Learning Module In Elementary Schools, 7th International Conference on Education, 06th - 08th April 2021 organized by TIIKM

International Conference On Islamic Research In Management, Education, Social And Technology (ICIRMEST2021), 30th-31st January 2021, Kaizen 


PESERTA

2nd Integrated STEM Leadership Summit In ASIA, 21st-22nd January 2021, Pusat Stem Negara

Using Evaluation Model To Design Educational Evaluational Framework, 4th March 2021, Kampus Darul Aman

Kolokium Pendidikan STEM Peringkat Kebangsaan 2021, 10th June 2021, Pusat STEM Negara

Sequential Xplanatory Design & Sequential Exploratory Design, 25th June 2021, UPM

Tips On Writing Papers Target SSCI-Indexed Journals, 1st July 2021, UPM

Bengkel Reka Bentuk Pertandingan Anugerah Guru Inovatif Pengajaran & Pembelajaran Daerah Seremban Tahun 2021, 12th August 2021, PPD Seremban.

Kolokium Kajian Pembelajaran Melalui Perkongsian Pintar Dalam Dan Luar Negara: Meningkatkan Kualiti Guru Demi Kemenjadian Murid Tahun 2021, 25th September 2021, PPD Seremban

Terbaru Lebih lama