SAINS TAHUN 5 TOPIK MESIN

 Assalammualaikum dan salam sejahtera

Topik : Mesin

10.1 Penggunaan Alat dalam Kehidupan

10.1.1 Menyatakan kegunaan suatu alat yang terdapat di persekitaran murid.
10.1.2 Menerangkan kombinasi fungsi mesin ringkas pada suatu alat yang membolehkan alat tersebut berfungsi melalui pemerhatian alat sebenar.
10.1.3 Menaakul kepentingan kombinasi mesin ringkas untuk memastikan alat itu berfungsi dengan sempurna.
10.1.4 Menjana idea tentang kepentingan ciri penciptaan alat yang lestari.
10.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang penggunaan alat dalam kehidupan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.


Terbaru Lebih lama